Blog

Nisan 16, 2019

Kurbanla İlgili Dini Bilgiler-1

adaklık adak
adaklık adak

Kurban manen Allah’a yaklaşmak demektir. “Kurban edilmesi caiz olan bir hayvani bayramın ilk üç gününde, Allaha yaklaşmak niyetiyle kesmektir.” diye tarif edilir. Kurbanda Allahın bize verdiği sayısız nimetlere ve bayrama kavuşmaya şükür manası vardır. Ayet ve hadislerden zengin olan Müslümanlara kurban kesmenin vacip olduğunu öğreniyoruz. Kurban sünnettir diyenler ise, bu ibadetin “şiar” denilen ve terk edilmesi asla uygun olmayan sünnetlerden olduğunu belirtmektedirler.

Kurban Kimlere Vaciptir

Müslüman, hür akıllı, ergen ve dinen zengin olanlara kurban vaciptir. Bir kişinin evinin zaruri ihtiyaçları ve borcundan başka 81 gram altını veya bu değerde parası ya da fazla eşyası varsa, o kişi dinen zengin sayılır. Kurban nisabında malın artıcı olması ve bir yıl geçme şartı yoktur. Kurban bayramı günlerinde dinen zenginlik ölçüsüne ulaşanlara kurban vaciptir.

Kurbanlık Hayvanlar Hangileridir

 1. Koyun ve keçinin bir yaşında olanı,
 2. Sığırın iki yaşında olanı,
 3. Devenin ise beş yaşında olanı kurban olur.

Bu tür kurbanlıkların erkek ve dişisi de kurban olabilir. Bunların dışındaki (tavuk, horoz, ördek veya avlanan) hayvanlardan kurban olmaz.

Bir koyun veya keçi bir kişi kurban edebilir. Sığır ve deveyi 7 kişi ortaklaşa kesebilirler. Ortak sayısının tek veya çift olmasında bir mahzur yoktur.

Kurbana Engel Olan Haller Nelerdir 

 1. Bir veya iki gözü kör olan (gözlerinin nuru, feri tamamen gitmiş olan)
 2. Boynuzlarından biri ya da ikisi kökünden kırık olan
 3. Kulağın veya kuyruğunun yarıdan fazlası kesik olan
 4. Ayağına basamayacak derecede topal olan
 5. Dişlerinin çoğu dökülmüş olup, karnını doyuramayan
 6. Ölecek derecede hasta olan
 7. Bulaşıcı hastalık taşıyan
 8. İliği kalmamış derecede zayıf olan
 9. Kulakları veya kuyruğu doğuştan olmayan
 10. Meme başları kopmuş olan
 11. Koyun ve keçinin bir memesi, sığır cinsinin iki memesi kurumuş olan
 12. Bir kulağı tamamen olmayan
 13. Burnu kesilmiş olan
 14. Pislik yeme alışkanlığı olan (öyle bir hayvan birkaç gün hapsedilir ve temiz yiyecekle beslenirse kurban olur)
 15. Belirlenen yaşlarını doldurmamış olan hayvanlardan kurban olmaz.

Bu Konuda Önemli Uyarı!

 1. Kusurlu olduğunu önceden fark edersek, o hayvanı kurbanlık olarak almamalıyız. Çünkü bu durumda insan sağlığının korunması ve Allah için en güzelinin feda edilmesi manası vardır.
 2. Kurbanlık hayvanı bahçeye getirdikten sonra bir özür meydana gelecek olursa zengin olanlar yeniden sağlam bir kurbanlık alır ve onu Keser. Fakir olan kişinin kurbanlığında bir kusur meydana gelirse, o hayvanı kurban edebilir.
Adaklık Kurban , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
About EGE GRAFIK