Blog

Mayıs 27, 2018

Şükür Kurbanı

Sukur-kurbani

Sukur-kurbani

Herhangi bir vesileyle Allah’a şükretmek için kesilen kurbana şükür kurbanı denir. Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle kesebilir. Ancak böyle bir nimeti elde eden kişinin, adakta bulunmadığı sürece, kurban kesmesi zorunlu değildir. Ayrıca Hanefî mezhebine göre temettu veya kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi beraberce yaptıkları için Harem bölgesinde kestikleri kurban da bir tür şükür kurbanıdır.

Bazen sevap kazanalım derken günaha gireriz. Adak kurbanı konusunda yapılan bazı yanlışlar bunun en bariz örneklerindendir. Bu yanlışlar, genellikle, adak kurbanı ile şükür kurbanı arasındaki ayrıntıları bilmemekten kaynaklanır. Bu nedenle adak kurbanı ile şükür kurbanı arasındaki ayrıntıları bilmek gerekmektedir.

Adak Kurbanı Nedir?

Adak kurbanı, bir şarta bağlı olarak adanan kurbandır. Mesela bir insan, “Oğlum üniversite sınavını kazanırsa, bir koyun kurban edeceğim.” derse, oğlu üniversite imtihanını kazandığında bir koyun kurban etmesi üstüne vacip olur.

Adak Kurbanının Etini Kimler Yiyemez?

Adak kurbanın etini adakta bulunan kişinin kendisi, eşi, çocukları, torunları, ebeveyni ve dedesi ile ninesi yiyemez. Adak kurbanının eti fakirlere verilmelidir.

Adak kurbanı konusunda toplumda yaygın olduğu görülen şöyle bir uygulama bulunmaktadır:

Adak sahibi, ailesini, akrabalarını ve yakın arkadaşlarını yanına alarak bir türbe civarındaki piknik alanına topluca gidilmekte ve kurban eti hep birlikte yenmektedir.

Bu durumda adak kurbanının eti, onu yiyemeyecek kimseler tarafından tüketilmiş olmaktadır; bu, günahtır, sevap kazanma ümidi ile günah işlenmektedir. Ayrıca adağın Allah için eğil de bir türbe için adanıp kesilmesi de büyük bir günahtır.

Şükür Kurbanı Nedir ve Hangi Durumlarda Kesilir?

Şükür kurbanı, daha önce bir şarta bağlı olarak adanmadığı halde, olumlu bir gelişme olduktan sonra, kişinin Allah’a şükretmek amacıyla bir kurban kesmeye karar verip bu kararını uygulamasıdır.

Şükür Kurbanının Etini Kimler Yiyebilir?

Şükür kurbanının eti, tüketilme itibarıyla, kurban bayramı kurbanı gibidir. Bir kısmı fakirlere verilir; geriye kalanı kişinin kendisi, ailesi, misafirleri ve komşuları tarafından yenebilir.

Şu hususa da Dikkat Çekelim:

İsteyen adak kurbanı adar, isteyen ise mutlu gelişmeler karşısında şükür kurbanı keser. Şükür kurbanı, adak kurbanına göre daha risksiz görülmektedir.

www.maltepeadak.comwww.adakkurbansatisyeri.com
www.adak.biz https://maltepeadakkurban.business.site
https://maltepeadak.blogspot.com

SEO: www.egegrafik.com

Adak Kurbanı , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
About EGE GRAFIK

Leave a Reply