Tag Archives: bostancı adak

Nisan 16, 2019

Kurban hakkında detaylı bilgiler

Kur­ban Ne­dir “Al­la­hu Te­âla’ya iba­det et­mek ve yak­laş­mak ni­ye­tiy­le be­lir­li gün­ler­de, hu­su­si bir hay­va­nı kes­me­ye kur­ban de­nir.” Ge­nel­lik­le kuş­luk vak­tin­de ke­sil­di­ği için bu kur­ba­na “ud­hiy­ye” de de­nil­miş­tir. Kur­ban­lar Al­lah rı­za­sı ni­ye­tiy­le ke­si­lir, Al­lah rı­za­sı dü­şün­ce­si yok­sa kur­ban ka­bul olun­maz. Al­lah rı­za­sı dü­şün­ce­si­ni an­cak tak­va eh­li ta­şı­ya­bi­lir, Al­lah da an­cak müt­ta­kı­le­rin kur­ba­nı­nı ka­bul eder. “Ve yal­nız […]

Adaklık Kurban
Nisan 16, 2019

Kurbanla İlgili Dini Bilgiler-1

Kurban manen Allah’a yaklaşmak demektir. “Kurban edilmesi caiz olan bir hayvani bayramın ilk üç gününde, Allaha yaklaşmak niyetiyle kesmektir.” diye tarif edilir. Kurbanda Allahın bize verdiği sayısız nimetlere ve bayrama kavuşmaya şükür manası vardır. Ayet ve hadislerden zengin olan Müslümanlara kurban kesmenin vacip olduğunu öğreniyoruz. Kurban sünnettir diyenler ise, bu ibadetin “şiar” denilen ve terk […]

Adaklık Kurban
Nisan 15, 2019

Adak ile adak kurbanı ayrıdır

Sual: Adakla adak kurbanı arasındaki farklar ve dikkat edilecek hususlar nelerdir?CEVAPMaddeler halinde bildirelim:1- Adakla adak kurbanı ayrıdır. (Hastam iyi olursa, Allah rızası için bir horoz kesip etini fakire tasadduk edeceğim) diyen, horozu keser ve etini bir fakire verir. Fakire tasadduk edeceğim demese de, adak edilen şey, fakirlere verileceği için sahih olur. (Horoz kesmek nezrim olsun) dese de […]

Adaklık Kurban
Aralık 12, 2018

Adakta şart olan nedir?

Adakta şart olan nedir? Eskişehir’den Özkan Yakar: “Adağın sahih olması için gerekli şartlar nelerdir? Adak kurbanı kesilmeden, nakit para olarak, Kur’ân kursu veya hayır kurumlarına bağışlanabilinir mi? İllâki kan dökmek şart mı?” Adakta şart olan nedir? Adakta illâki kan dökmek şart değildir. Fakat kurban adamışsak, kan dökmeden kurban kesme şansımız yoktur. Adakta şart olan, ne adamışsak, Allah’a […]

Adaklık Kurban
Aralık 10, 2018

Adağın yerine getirilmesi şart mıdır?

Adağın yerine getirilmesi şart mıdır? Adak nedir, dindeki yeri nedir, adak adamanın şartları nelerdir? sorularının yanıtı haberimizde sizlerle paylaştık. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan fetvaya göre adak adamanın caiz olup olmadığına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar… Adak adamak caiz mi? Adağın yerine getirilmesi şart mıdır? sorularının yanıtı haberimizde. Adak adamak caiz mi? Adağın yerine getirilmesi […]

Adaklık Kurban
Aralık 5, 2018

Akika kurbanı Nedir

Akika kurbanı Nedir Sual: Akika kurbanı nedir? CEVAP Akika, çocuk nimetine karşılık, Allahü teâlâya şükretmek için hayvan kesmektir. Akika hayvanı, kurbanlık hayvan gibi olmalıdır. Sonra da kesilebilir. Her zaman kesilebilir. Kurban bayramında da kesilebilir. Resulullah efendimizin nübüvvetten sonra, kendisi için akika kestiği (Şir’a)da yazılıdır. Akika kurbanı akikanın adı olduğu için akika kurbanı denilince kurbanda kesilmesi […]

Adaklık Kurban
Aralık 4, 2018

Adakla ilgili şartlar nelerdir?

Adakla ilgili şartlar nelerdir? Yapılan bir adağın geçerli olabilmesi için hem adakta bulunan kimseyle hem de adağın konusu ile ilgili birtakım şartlar vardır. Adağın geçerli olabilmesi için adakta bulunan kimsenin müslüman, akıl sağlığı yerinde ve büluğa (ergenlik çağına) ermiş bir kimse olması gerekir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 81-82). Adağın geçerliliği için adak konusunda aranan şartlar ise […]

Adaklık Kurban
Kasım 29, 2018

Adak

Adak Nezr, ya’nî adak ibâdettir. Adak ancak Allah için yapılır. Kul için yapılmaz. Çünkü, namaz, oruç, hacca gitmek ve başka ibâdetler nezr olunur. Nezrin yerine getirilmesini dînimiz emretmektedir. Getirilmezse, günâh olur. Hac sûresi, 29.âyet-i kerîmesinde meâlen, (Adaklarını yerine getirsinler) buyurulmuştur. Bunun için, nezri yerine getirmek vâcibdir. Bir şeyi adamak iki türlü olur: Mutlak ve şarta […]

Adaklık Kurban
Kasım 25, 2018

Adak Adamak Caiz mi? Adağın Yerine Getirilmesi Şartmıdır?

Adak adamak caiz mi? Adağın yerine getirilmesi şart mıdır? Adak nedir, dindeki yeri nedir, adak adamanın şartları nelerdir? sorularının yanıtı haberimizde sizlerle paylaştık. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan fetvaya göre adak adamanın caiz olup olmadığına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar… ADAK ADAMAK CAİZ Mİ? Arapça’da nezir (nezr) diye ifade edilen adak, fıkıh dilinde, “bir kimsenin […]

Adaklık Kurban
Kasım 25, 2018

Maltepe kurban satış yeri

Maltepe kurban satış yeri Kurban satın almak pek çoğumuz için zorlu bir süreçtir. Zira hayvan nasıl seçilir, hangi kriterlere göre değerlendirme yapılır gibi sorulara cevap verebilmek oldukça güçtür. Bu noktada bazılarımızın kurban alımı yaparken hata yapması da söz konusudur. Pekiyi Maltepe kurban satış yeri hizmetleri ile bunların artık bir sorun olmadığını biliyor musunuz? Kurban seçmek, […]

Adaklık Kurban