Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Adak, Çekmeköy Mimar Sinan Adaklık, Çekmeköy Mimar Sinan Adak Satış, Çekmeköy Mimar Sinan Adak Kesim, Çekmeköy Mimar Sinan Adaklık Koç Keçi Koyun Kuzu Oğlak, Çekmeköy Mimar Sinan Adak Satış Noktası, Çekmeköy Mimar Sinan Adak Kurban, Çekmeköy Mimar Sinan Küçükbaş Adak, Çekmeköy Mimar Sinan Büyükbaş Adak, Çekmeköy Mimar Sinan ucuz adak, Çekmeköy Mimar Sinan en ucuz adaklık, Çekmeköy Mimar Sinan Uygun Fiyatlı adak, Çekmeköy Mimar Sinan Adak Fiyatları.

Bir sunak sunulabilir mi?
Kurbanlar, tazminat veya para karşılığında satın alınabilir ve öldürülebilir.
Başkaları Hayvan Alımını Daha Sonra Paylaşabilir mi?
7 kişiden fazla olmamak şartıyla çift ete ilave edilebilir veya kişiden satın alınabilir.
taahhüt şartları
Cezalandırılan ve kutsanan kişinin hayvanı koruması zorunludur. Kişi, isteklerini yerine getirmek için bir randevu alırsa, kurban kesildiğinde onu verene vermelidir. Dindar bir kurbanın etinden; Ev sahibi, anne, baba, babaanne, babaanne, çocuklar, anneanne, eş, zenginler bile yiyemez. Sahibi kendini yemek istiyorsa veya bunlardan biri olmak istiyorsa eti tartmalı ve kola gerçek değerini vermelidir.