Sancaktepe Osmangazi Adak, Sancaktepe Osmangazi Adaklık, Sancaktepe Osmangazi Adak Satış, Sancaktepe Osmangazi Adak Kesim, Sancaktepe Osmangazi Adaklık Koç Keçi Koyun Kuzu Oğlak, Sancaktepe Osmangazi Adak Satış Noktası, Sancaktepe Osmangazi Adak Kurban, Sancaktepe Osmangazi Küçükbaş Adak, Sancaktepe Osmangazi Büyükbaş Adak, Sancaktepe Osmangazi ucuz adak, Sancaktepe Osmangazi en ucuz adaklık, Sancaktepe Osmangazi Uygun Fiyatlı adak, Sancaktepe Osmangazi Adak Fiyatları.

Sığır, sığır, manda, koyun ve keçilerin kurban edilmesi. Böylece bu hayvanlar kurban edildi; İnekler 5 yaşında, inekler ve inekler 2 yaşında ve koyun ve keçiler 1 yaşında olmalıdır. Süt dişi olmayan hayvanlar bu yaştan büyük olsalar dahi kurban edilebilirler. Ayrıca 1 yaşındaki bir çocuk kadar iri ve heybetli bir kuzuyu 6 aylık bile olsa kesmek mümkündür.
Kesilen hayvanların sağlık ve organlarının damızlık ve sağlık açısından sağlam olması gerekir. Bu nedenle topal, çok hasta, zayıf, fakir, bir veya iki gözü kör, bir veya iki boynuzu kırık, dili, kuyruğu, kulakları, göğsü ve dişlerinin tamamını veya çoğunu kurban etmek mümkün değildir. Düşmüş. Ancak hayvanın boynuzsuz, zayıf, topal, hafif hastalıklı, delinmiş veya kulakları yırtık doğmuş olması kesime engel değildir.
Kuyruğu olan bir kuzuyu kurban eder misin?
Aynı şekilde, bir koyunun doğuracak kuyruğu yoksa veya gençken onu beslemek için kuyruğu boğulursa, onu kurban olarak kesmek masumdur. Ancak kuyruğun yarısından fazlası kısaltılırsa koyun kesilmesi mümkün olmaz.